Публікації

ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)
Бондаренко Л. П., Семенова О. В.

Скачати

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА

Скачати

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
БИБЛИОТЕКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА
С. П. Маркин

Скачати

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИАЛГИЙ КЛИМАКТЕРИЯ
А. Н. Стоянов

Скачати

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Сборник статей

Скачати

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

Скачати

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРИ ПСИХОГЕННІЙ АМЕНОРЕЇ З ПОЗИЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ
З.М. Веденєєва, І.В. Прима,
В.М. Гончаренко, Ю.В. Кравченко

подробнее

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НООФЕН® У ДІТЕЙ ІЗ ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ З ПОРУШЕННЯМ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗНИЖЕНИМИ КОГНІТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ
Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак,
С.С. Бондарчук-Хоменко

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ ЕНУРЕЗУ У ДІТЕЙ
Митюряєва І.А., Майданник В.Г., Демчук С.М.

подробнее

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НООФЕН® 500 У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОФІБРОСКОПІЇ
О.С. Хухліна,
В.Ю. Дрозд

подробнее

КОРЕКЦІЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ: АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ НООФЕН®
Т. М. Соломенчук, О. В. Восух

подробнее

ЦЕРЕБРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА У ПАЦІЄНТІВ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ
В. Й. Калашников

подробнее

ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОЛОГІЇ НООТРОПІВ ПРИ КОГНІТИВНОМУ ДЕФІЦИТІ НА ФОНІ ПІДВИЩЕНОЇ СУДОМНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЗКУ.
В. І. Мамчур, В. І. Опришко,
К. А. Кравченко, А. В. Куник

подробнее

КОРЕКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ТА СТРЕСОВОГО СТАНУ У ДІТЕЙ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГАСТРОІНТЕНСТИНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ
В. В. Бережний, М. Є. Маменко,
Г. В. Дрох, К. Я. Боярська,
О. М. Боголей, Л. П. Горбатова

подробнее

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НООФЕНУ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
C .А. Няньковський,
М. І. Городиловська,
В. А. Іванців, О. І. Бойко

подробнее

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «НООФЕН»® У ДІТЕЙ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак

подробнее