Публікації

ПЕРЕЖИТЬ ПОТРЯСЕНИЕ: ПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССОВЫХ И ПОСЛЕСТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Эта книга появилась в ответ на запросы наших пациентов и психологов, которые работают с этими пациентами, в связи с непростой ситуацией в стране. Собственно, стрессовые ...

подробнее

АДАПТОЛ® ДЕСЯТЬ ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сборник включает в себя статьи по результатам исследований препарата АДАПТОЛ®, проведенных в ведущих лечебных учреждениях, специализированных клиниках и центрах, на базах научных кафедр медицинских университетов ...

подробнее

ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)
Бондаренко Л. П., Семенова О. В.

Скачати

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИАЛГИЙ КЛИМАКТЕРИЯ
А. Н. Стоянов

Скачати

ВСЕ ОБ ЭНУРЕЗЕ У ДЕТЕЙ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Т. В. Стоева, Т. Л. Годлевская, Л. Н. Кивенко

Скачати

НЕЙРОМИДИН В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Скачати

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Скачати

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНИХ І ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

 

Скачати

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ

Скачати

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

Скачати

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Сборник статей

Скачати

БЛОКАТОРЫ ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ (НЕОМИДАНТАН) В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ДРУГИХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

                                                  

Скачати

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

Скачати

МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ ІЗ ГОСТРИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ
Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф

подробнее

МОЖЛИВОСТІ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ ГРИПУ
О.М. Зінчук, О.О. Зубач, Н.В. Марітчак, Г.С.Кульчицька-Костик, Т.І. Алексанян

подробнее

ДИНАМІКА СТАНУ КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ, ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА НА ФОНІ ПРИЙОМУ КОМБІНАЦІЇ МЕЛЬДОНІЮ ТА ГАММА-БУТИРОБЕТАЇНУ

подробнее

МОЖЛИВОСТІ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ ГРИПУ
О.М. Зінчук, О.О. Зубач, Н.В. Марітчак, Г.С.Кульчицька-Костик, Т.І. Алексанян

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ ОЛАТРОПІЛ® В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ ВИСОКОГО І ДУЖЕ ВИСОКОГО СЕРДЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ
О.М. Барна, Я.В. Корост, О.О. Аліферов, В.О. Малєєва, Ю.І. Романюк

подробнее

КОГНІТИВНІ ТА ЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ В ПАЦІЄНТІВ У РАННІЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
М.М. Орос, В.В. Грабар, В.В. Луц

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ ОЛАТРОПІЛ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
В.І. Величко, Г.А. Данильчук, Г.В. Корнован, С.Ф. Коваленко

подробнее

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОМІДИНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ НЕЙРОПЛАСТІЧНОСТІ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
І. А. Григорова, О. О. Тесленко

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ ЕНУРЕЗУ У ДІТЕЙ
Митюряєва І.А., Майданник В.Г., Демчук С.М.

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ ЕНУРЕЗУ У ДІТЕЙ
Митюряєва І.А., Майданник В.Г., Демчук С.М.

подробнее