Публікації

ПЕРЕЖИТЬ ПОТРЯСЕНИЕ: ПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССОВЫХ И ПОСЛЕСТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Эта книга появилась в ответ на запросы наших пациентов и психологов, которые работают с этими пациентами, в связи с непростой ситуацией в стране. Собственно, стрессовые ...

подробнее

АДАПТОЛ® ДЕСЯТЬ ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сборник включает в себя статьи по результатам исследований препарата АДАПТОЛ®, проведенных в ведущих лечебных учреждениях, специализированных клиниках и центрах, на базах научных кафедр медицинских университетов ...

подробнее

ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)
Бондаренко Л. П., Семенова О. В.

Скачати

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИАЛГИЙ КЛИМАКТЕРИЯ
А. Н. Стоянов

Скачати

ВСЕ ОБ ЭНУРЕЗЕ У ДЕТЕЙ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Т. В. Стоева, Т. Л. Годлевская, Л. Н. Кивенко

Скачати

НЕЙРОМИДИН В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Скачати

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Скачати

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНИХ І ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

 

Скачати

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ

Скачати

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

Скачати

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Сборник статей

Скачати

БЛОКАТОРЫ ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ (НЕОМИДАНТАН) В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ДРУГИХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

                                                  

Скачати

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

Скачати

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ КАПІКОР У ХВОРИХ НА ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ СЕРЦЯ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
О.С. Сичов, О.М. Романова, Т.В. Гетьман, О.В. Срібна

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ АДАПТОЛ
Л.В. Квашніна, Т.Б. Ігнатова, О.В. Скобенко, І.С. Майдан

подробнее

ПОШУК НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АТРОФІЧНОГО ВАГІНІТУ У ПЕРІОД ПОСТМЕНОПАУЗИ
С.Є. Косілова

подробнее

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОФІЛАКТИКУ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
Д. О. Лагода

подробнее

ЕТІОТРОПНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГРИП ТИПУ А. ПАТОГЕНЕТИЧНА ТА СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ
В. П. Малий

подробнее

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НООФЕН® У ДІТЕЙ ІЗ ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ З ПОРУШЕННЯМ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗНИЖЕНИМИ КОГНІТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ
Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак,
С.С. Бондарчук-Хоменко

подробнее

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРИ ПСИХОГЕННІЙ АМЕНОРЕЇ З ПОЗИЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ
З.М. Веденєєва, І.В. Прима,
В.М. Гончаренко, Ю.В. Кравченко

подробнее

ДИНАМІКА ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ ТА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ НИРОК У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ ФІКСОВАНОЮ КОМБІНАЦІЄЮ МЕЛЬДОНІЮ З ГАММА-БУТИРОБЕТАЇНОМ

подробнее

КОРЕКЦІЯ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ЯК КЛЮЧОВА ЛАНКА В КАРДІОВАСКУЛЯРНІЙ І ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ
Воронков Л. Г.

подробнее

ВПЛИВ 6-МІСЯЧНОГО ЛІКУВАННЯ РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДОБОВУ СТРУКТУРУ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЧАСТИМИ НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

подробнее