Публікації

ЗБІРНИК НАУКОВИХ РОБІТ ПО ПРЕПАРАТУ КАПІКОР®

Скачати

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИАЛГИЙ КЛИМАКТЕРИЯ
А. Н. Стоянов

Скачати

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Скачати

КАПІКОР У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ТА КАРДІАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Г. П. Пасічник, Ю. В. Гнатів, О. О. Матвієнко

подробнее

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ КАПІКОР У ХВОРИХ НА ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ СЕРЦЯ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
О.С. Сичов, О.М. Романова, Т.В. Гетьман, О.В. Срібна

подробнее

ДИНАМІКА ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ ТА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ НИРОК У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ ФІКСОВАНОЮ КОМБІНАЦІЄЮ МЕЛЬДОНІЮ З ГАММА-БУТИРОБЕТАЇНОМ

подробнее

КОРЕКЦІЯ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ЯК КЛЮЧОВА ЛАНКА В КАРДІОВАСКУЛЯРНІЙ І ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ
Воронков Л. Г.

подробнее

ДИНАМІКА СТАНУ КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ, ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА НА ФОНІ ПРИЙОМУ КОМБІНАЦІЇ МЕЛЬДОНІЮ ТА ГАММА-БУТИРОБЕТАЇНУ

подробнее

КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ, ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ
Т. С. Міщенко

подробнее

КОГНІТИВНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ: МЕХАНІЗМИ, НАСЛІДКИ, МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ
Л. Г. Воронков, А. С. Солонович

подробнее

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «КАПІКОР» НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ В ТКАНИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ
И. А. Зупанець, С. К. Шебеко,
И. А. Отрішко

подробнее

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «КАПІКОР» НА ПЕРЕБІГ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ
І. А. Зупанець, С. К. Шебеко,
І. А. Отрішко

подробнее

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «КАПІКОР» НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ У ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ
І. А. Зупанець, С. К. Шебеко,
І. А. Отрішко

подробнее