Професійна думка

Дмитро Іванов

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Результаты наблюдений показали высокую эф­фективность, безопасность и хорошую переноси­мость 5-дневного курса лечения препаратом ФУРАМАГ® при

подробнее